Δυο λόγια για τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του Τρισέ (Trise)

Δυο λόγια για τις δραστηριότητες στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του Τρισέ (Trise) στο Σύνταγμα: Ο χώρος που στεγάζει τις δραστηριότητές της η Αυτενέργεια βρίσκεται στο Τρισέ (Κολοκοτρώνη 31, Σύνταγμα). Το Τρισέ…

διαβάστε περισσότερα